Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Aorta-ring-analys
 
Click here for the English version

Aorta-ring-analys

Article DOI: 10.3791/1564
November 24th, 2009

Chapters

Summary November 24th, 2009

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Angiogenes, är groning av blodkärl från redan existerande kärl, i samband med både naturliga och patologiska processer. Här visar vi en aorta-ring-analys som gör att angiogena potentiators och hämmare vara direkt läggas till aorta ringar i kultur. Groning och neovessel utväxt kan bestämmas genom att kontrollera aorta ringar under en period på 6-12 dagar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter