Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Fluorescens Aktiverade cellsortering för växt Protoplasts
 
Click here for the English version

Fluorescens Aktiverade cellsortering för växt Protoplasts

Article DOI: 10.3791/1673-v 13:36 min February 18th, 2010
February 18th, 2010

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metod för att isolera specifika celltyper från växtmaterial visas. Denna teknik använder transgena markör som uttrycker fluorescerande proteiner i synnerhet celltyper, cellulär dissociation och fluorescens aktiverad cell sortering. Dessutom är en tillväxt inställning etablerade här som underlättar behandlingen av

Tags

Växtbiologi FACS växt protoplasts GFP cell typspecifika Arabidopsis thaliana rötter
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter