Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Bromodeoxyuridine (BrdU) märkning och Efterföljande Fluorescens Aktiverat cellsortering för kultur-oberoende identifiering av löst organiskt kol-nedbrytande bakterioplankton
 
Click here for the English version

Bromodeoxyuridine (BrdU) märkning och Efterföljande Fluorescens Aktiverat cellsortering för kultur-oberoende identifiering av löst organiskt kol-nedbrytande bakterioplankton

Article DOI: 10.3791/2855-v 12:46 min September 10th, 2011
September 10th, 2011

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Miljö bakterioplankton inkuberas med en modell som löst organiskt kol (DOC) förening och ett DNA-märkning reagens, bromodeoxyuridine (BrdU). Efteråt är DOC-nedbrytande celler skilda från huvuddelen gemenskapen som baseras på förhöjda BrdU införlivande med fluorescens aktiverad cell sortering (FACS). Dessa celler är sedan identifieras med efterföljande molekylära analyser.

Tags

Molekylärbiologi BrdU bolagsordning fluorescens-aktiverad cell sortering FACS flödescytometri mikrobiella kultur-oberoende bakterioplankton
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter