Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Undersöka den mikrobiella i Termite hindgut - Intervju
 
Click here for the English version

Undersöka den mikrobiella i Termite hindgut - Intervju

Article doi: 10.3791/196
May 28th, 2007

Summary May 28th, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Jared Leadbetter förklarar varför termit-gut mikrobiella är ett utmärkt system för att studera de komplexa sambanden mellan mikrober. Den symbiotiska förhållande som råder mellan värden insekter och lignocellulosa-nedbrytande mikrober gut förklaras, samt industriell användning av dessa mikrober för kränkning växtbiomassa och skapa biobränslen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter