Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Undersöka Flagella-driven motilitet i Escherichia coli genom att tillämpa tre etablerade tekniker i en serie
 
Click here for the English version

Undersöka Flagella-driven motilitet i Escherichia coli genom att tillämpa tre etablerade tekniker i en serie

Article DOI: 10.3791/61364-v
May 10th, 2020

Chapters

Summary May 10th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Många bakterier använder flagelladriven motilitet för att navigera i sin miljö och kolonisera gynnsamma omgivningar både individuellt och som kollektiv. Demonstrerat här är användningen av tre etablerade metoder som utnyttjar motilitet som ett urvalsverktyg för att identifiera komponenter / vägar som bidrar till simning och svärmande motilitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter