Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Extrahera DNA från tarmen Mikroberna i Termite (Zootermopsis Angusticollis) och visualisering Gut Mikroberna
 
Click here for the English version

Extrahera DNA från tarmen Mikroberna i Termite (Zootermopsis Angusticollis) och visualisering Gut Mikroberna

Article DOI: 10.3791/195-v 15:28 min May 28th, 2007
May 28th, 2007

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna video visar en teknik för att extrahera DNA från de arter av mikrober bosatt i termit hindgut. Beredningen av en våt montera bild, vilket är användbart för att visualisera samhället tarmen mikrobiella illustreras också, och en tur genom artrika gut miljö ges.

Tags

Mikrobiologi 4 fråga mikrobiella DNA utvinning gut termit
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter