Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Endimensionella Turing-Som Handshake test för Motor Intelligence
 
Click here for the English version

Endimensionella Turing-Som Handshake test för Motor Intelligence

Article DOI: 10.3791/2492
December 15th, 2010

Chapters

Summary December 15th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en Turing-liknande Handslaget testa administreras genom en telerobotic system där förhörsledaren håller en robot penna och interagera med en annan part (mänsklig eller syntetisk). Vi använder en påtvingad val metod, och extrahera ett mått på likheten mellan den konstgjorda modellen till en mänsklig handslag.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter