Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Grundläggande kirurgiska tekniker i Göttingen minigris
 
Click here for the English version

Grundläggande kirurgiska tekniker i Göttingen minigris: Intubation, urinblåsan Kateterisering, Femoral fartyg Kateterisering och Transcardial perfusion

Article DOI: 10.3791/2652
June 26th, 2011

Chapters

Summary June 26th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Användningen av inhemska och minigrisar i naturvetenskap har ökat markant under senare år. Genom att visa hur man utför intubation transuretral urinblåsan kateterisering, femoral artär och ven kateterisering, samt transcardial perfusion strävar vi efter att ytterligare öka värdet av Göttingen minigrisar i biomedicinsk forskning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter