Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Kvantifiera frekvens av tumör-förökningsmaterial celler med Begränsa Transplantation Utspädning Cell i syngena Zebrafish
 
Click here for the English version

Kvantifiera frekvens av tumör-förökningsmaterial celler med Begränsa Transplantation Utspädning Cell i syngena Zebrafish

Article DOI: 10.3791/2790
July 14th, 2011

Chapters

Summary July 14th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Begränsa utspädningen celltransplantation analyser används för att bestämma frekvensen av tumör-förökningsmaterial celler. Detta protokoll beskriver en metod för att generera syngena zebrafisk som utvecklar fluorescerande-märkta leukemi och detaljer hur du kan isolera och transplantera dessa leukemiceller att begränsa utspädningen i bukhålan av vuxna zebrafisk.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter