Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Bruk av menneskelige perivaskulær stamceller for Bone Regeneration
 
Click here for the English version

Bruk av menneskelige perivaskulær stamceller for Bone Regeneration

Article doi: 10.3791/2952
May 25th, 2012

Summary May 25th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Humane perivaskulær stamceller (PSCs) er en roman stamcelle klasse for skjelettlidelser vev regenerering ligner stamceller (MSCS). PSCs kan bli isolert av FACS (fluorescens aktivert celle sortering) fra fettvev anskaffet i løpet av standard fettsuging prosedyrer, da kombinert med et osteoinduktivt stillas for å oppnå beindannelse

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter