Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En Allelotyping PCR för att identifiera Salmonella enterica Serotyper Enteritidis, Hadar, Heidelberg, och typhimurium
 
Click here for the English version

En Allelotyping PCR för att identifiera Salmonella enterica Serotyper Enteritidis, Hadar, Heidelberg, och typhimurium

Article DOI: 10.3791/3130
July 22nd, 2011

Chapters

Summary July 22nd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en multiplex PCR för snabb detektion av Salmonella enterica serotyper Enteritidis, Hadar, Heidelberg, och typhimurium. Särskilda Salmonella serotyper kan identifieras genom att rikta en multiplex PCR till gener och sekvenser som är unika för O-antigen biosyntes kluster och flagellin av en viss serovar. Serovar tilldelas sedan till en Salmonella isolera baserad på uppkomsten av specifika, storlek amplicons (PCR-produkt) som motsvarar målet allel.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter