Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Nerve retbarhet Bedömning i kemoterapiinducerad Neurotoxicitet
 
Click here for the English version

Nerve retbarhet Bedömning i kemoterapiinducerad Neurotoxicitet

Article DOI: 10.3791/3439
April 26th, 2012

Chapters

Summary April 26th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta abstrakta beskriver en ny metod för att bedöma utvecklingen av neurotoxicitet hos patienter som fick cytostatikabehandling. Medan konventionella bedömningsmetoder är begränsade i sin förmåga att upptäcka tidiga förändringar i nervfunktion, nerv upphetsning tekniker ger tidigt identifiera patienter med risk för allvarlig neurotoxicitet och insyn i patofysiologi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter