Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Gene Delivery och Transfektion i mänskliga celler bukspottkörtelcancer med Epidermal Growth Factor Receptor-riktade Gelatin-Based Engineered Nanovectors
 
Click here for the English version

Gene Delivery och Transfektion i mänskliga celler bukspottkörtelcancer med Epidermal Growth Factor Receptor-riktade Gelatin-Based Engineered Nanovectors

Article doi: 10.3791/3612
January 4th, 2012

Summary January 4th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Typ B gelatin-baserade konstruerad nanovectors system (Gens) var utvecklad för systemisk gen leverans och transfektion vid behandling av cancer i bukspottskörteln. Genom modifiering med epidermal tillväxtfaktor (EGFR) särskilda peptid på ytan av nanparticles kunde de rikta om EGFR-receptorn och släpp plasmid i reducerande miljö, exempelvis höga intracellulära glutation koncentrationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter