Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Transplantation av inducerad Pluripotent Stamcell-härledd Mesoangioblast-liknande Myogena föregångare i musmodeller av muskelregenerering
 
Click here for the English version

Transplantation av inducerad Pluripotent Stamcell-härledd Mesoangioblast-liknande Myogena föregångare i musmodeller av muskelregenerering

Article DOI: 10.3791/50532-v 10:03 min January 20th, 2014
January 20th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Inducerad pluripotent stamcell (iPSC)-härledda myogena stamceller är lovande kandidater för cellterapi strategier för att behandla muskulösa dystrophies. Detta protokoll beskriver transplantation och funktionella mätningar som krävs för att utvärdera engraftment och differentiering av iPSC-härledda mesoangioblaster (en typ av muskel avkomma) i mus modeller av akut och kronisk muskel regenerering.

Tags

Bioengineering utgåva 83 skelettmuskulatur muskelceller muskelfibrer skelett pericyter stamceller inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) muskeldystroféer celldirigering djurmodeller muskelstam/stamceller mesoangioblaster muskelregenerering iPSC-härledda mesoangioblaster (IDEM)
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter