Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Analytiska tekniker för analys av kväveoxid Bioaktivitet
 

Analytiska tekniker för analys av kväveoxid Bioaktivitet

Article doi: 10.3791/3722
June 18th, 2012

Summary June 18th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den endogena produktionen av kväveoxid (NO) reglerar ett stort antal olika biologiska funktioner. Det blir allt tydligare att störningar eller dysreglering av NO baserad signalering är involverad i många mänskliga sjukdomar. Metoder för att kvantifiera relevanta inga metaboliter kan ge nya diagnostiska eller prognostiska biomarkörer för sjukdomar hos människor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter