Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Su Supramoleküler Polimerlerin Boyut, Şekil ve Stabilite Kontrolü
 
Click here for the English version

Su Supramoleküler Polimerlerin Boyut, Şekil ve Stabilite Kontrolü

Article DOI: 10.3791/3975
August 2nd, 2012

Chapters

Summary August 2nd, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu deneyin amacı, belirlemek ve su içerisinde kendi kendine monte diskotik amfifiler büyüklüğü, şekli ve stabilite kontrol etmektir. Su bazlı supramoleküler polimerler için bu kontrol seviyesi çok zordur. Biz itici ve çekici etkileşimleri hem kullanarak bir strateji uygulamak. Bu sistem karakterize etmek için uygulanan deney yöntemleri genel olarak uygulanabilir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter