Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kartläggning av efterverkningarna av Theta skurstimuleringen om den mänskliga hörselbarken med funktionella Imaging
 
Click here for the English version

Kartläggning av efterverkningarna av Theta skurstimuleringen om den mänskliga hörselbarken med funktionella Imaging

Article DOI: 10.3791/3985
September 12th, 2012

Chapters

Summary September 12th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Auditiva processer är grunden för tal och musik-relaterade behandling. Transkraniell magnetisk stimulering (TMS) har använts framgångsrikt för att studera kognitiva, sensoriska och motoriska system, men har sällan använts för att provspela. Här har vi undersökt TMS kombinerat med funktionell magnetisk resonanstomografi för att förstå den funktionella organisation hörselbarken.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter