Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Generering av möss härledda från inducerade pluripotenta stamceller
 
Click here for the English version

Generering av möss härledda från inducerade pluripotenta stamceller

Article DOI: 10.3791/4003
November 29th, 2012

Chapters

Summary November 29th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Generera inducerade pluripotenta stamceller (IPSC) linjer producerar rader av olika utvecklingspotential även när de passerar standardtester för pluripotens. Här beskriver vi ett protokoll för att producera möss som helt och hållet från iPSCs, som definierar de IPSC linjer som besitter fullt pluripotens

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter