Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Generering av Human Cardiomyocytes
 
Click here for the English version

Generering av Human Cardiomyocytes: differentiering protokoll från Feeder-fria mänskliga inducerade pluripotenta stamceller

Article DOI: 10.3791/50429-v 13:18 min June 28th, 2013
June 28th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Pluripotenta stamceller, antingen embryonala eller inducerad pluripotenta stamceller (iPS-celler), utgör en värdefull källa för humana differentierade celler, inklusive hjärtmuskelceller. Här kommer vi att fokusera på hjärt induktion av iPS-celler, som visar hur man använder dem för att uppnå funktionella mänskliga hjärtmuskelceller genom en embryoid organ-baserat protokoll.

Tags

Stem Cell Biology utvecklingsbiologi molekylärbiologi cellbiologi medicin bioteknik medicinsk teknik genetik kardiologi stamcellsforskning hjärt-kärlsjukdomar mänskliga hjärtmuskelceller iPS-celler inducerade pluripotenta stamceller stamceller hjärt differentiering sjukdom modellering embryoidkroppar cellinjer cellodling
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter