Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Araştırma Bronkoalveoler Lavaj (BAL); Yeterli Örnek Verim Alma
 
Click here for the English version

Araştırma Bronkoalveoler Lavaj (BAL); Yeterli Örnek Verim Alma

Article doi: 10.3791/4345
March 24th, 2014

Summary March 24th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Biz düşük basınçlı emme kullanarak fiberoptik bronkoskopi ve bronkoalveoler lavaj için bir araştırma tekniği açıklar. Bu teknik, akciğer bronkoalveoler yüzeylerinden bağışıklık hücreleri hasat etmek için kullanılır. Lokal anestezik ve hafif bilinçli sedasyon (midazolam) kullanılır. Denekler prosedür iyi ve deneyim minimal yan etkileri tolere.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter