Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering och odling av Mus Kortikala Astrocyter
 
Click here for the English version

Isolering och odling av Mus Kortikala Astrocyter

Article DOI: 10.3791/50079
January 19th, 2013

Chapters

Summary January 19th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Astrocyter har erkänts vara mångsidiga celler som deltar i grundläggande biologiska processer som är nödvändiga för hjärnans normala utveckling och funktion, och centrala nervsystemet reparation. Här presenterar vi ett snabbt förfarande för att erhålla rena kulturer mus astrocyt att studera biologi denna viktiga klass av centrala nervsystemet celler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter