Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Användning av kontinuerlig dataspårningsteknik för att studera Motion Anslutning i Pulmonary Rehabilitering
 
Click here for the English version

Användning av kontinuerlig dataspårningsteknik för att studera Motion Anslutning i Pulmonary Rehabilitering

Article doi: 10.3791/50643
November 8th, 2013

Summary November 8th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Pulmonell rehabilitering är allmänt erkänd i förvaltningen av luftvägssjukdomar. En viktig komponent för att lyckas pulmonell rehabilitering är följsamhet till rekommenderad träning. Syftet med detta protokoll är att beskriva hur kontinuerlig dataspårningsteknik kan användas för att exakt mäta följsamhet till en föreskriven aerob träningsintensitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter