Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Lesion Explorer
 
Click here for the English version

Lesion Explorer: En video-styrd, standardiserat protokoll för korrekt och tillförlitlig MRI-härledda Volumetrics i Alzheimers sjukdom och Normal Äldre

Article DOI: 10.3791/50887
April 14th, 2014

Chapters

Summary April 14th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lesion Explorer (LE) är en halvautomatisk, bild-bearbetning rörledning utvecklats för att erhålla regionalt hjärnvävnad och subkortikala hyperintensity lesion Volumetrics från strukturell MRI av Alzheimers sjukdom och normala äldre. För att säkerställa en hög grad av noggrannhet och tillförlitlighet, följande är en video-styrd, standardiserat protokoll för LE: s manuella rutiner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter