Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Mikrovågsassisterad funktionalisering av poly (etylenglykol) och On-harts Peptider för användning i Chain Polymerisationer och Hydrogel Bildning
 

Mikrovågsassisterad funktionalisering av poly (etylenglykol) och On-harts Peptider för användning i Chain Polymerisationer och Hydrogel Bildning

Article doi: 10.3791/50890
October 29th, 2013

Summary October 29th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här videon kommer att illustrera en snabb, effektiv metod för metakrylatbaserade poly (etylenglykol), som möjliggör kedja polymeriseringar och hydrogel syntes. Det kommer att visa hur man på motsvarande sätt införa metakrylamid funktioner till peptider, detalj gemensamma analysmetoder för att bedöma funktion effektivitet, ge förslag på felsökning och avancerade ändringar, och visar typiska hydrogel karakteriseringsmetoder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter