Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Långsiktig Behavioral Spårning av fritt Simning Svagt Electric Fish
 
Click here for the English version

Långsiktig Behavioral Spårning av fritt Simning Svagt Electric Fish

Article DOI: 10.3791/50962
March 6th, 2014

Chapters

Summary March 6th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en uppsättning tekniker för att studera spontana beteende fritt simma svagt elektriska fiskar under en längre tid, genom att synkront mäta djurets elektrisk urladdning organ timing, kroppsställning och hållning både exakt och tillförlitligt i en specialdesignad akvarium tanken inne i en sensorisk isoleringskammare.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter