Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Finjustera storlek och minimera buller av Solid-state Nanopores
 
Click here for the English version

Finjustera storlek och minimera buller av Solid-state Nanopores

Article doi: 10.3791/51081
October 31st, 2013

Summary October 31st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metod för framställning av halvledarnanoporer i lösning för biomolekylära transloka experiment presenteras. Genom att tillämpa korta pulser av höga elektriska fält, kan nanopore diameter vara reglerbart förstoras med subnanometer precision och dess elektriska bulleregenskaper förbättrats avsevärt. Denna procedur utförs in situ med användning av standardlaboratorieutrustning under experimentella förhållanden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter