Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Karakterisering av Complex Systems Bruke Design of Experiments Approach
 

Karakterisering av Complex Systems Bruke Design of Experiments Approach: Forbigående Protein Expression i tobakk som et Case Study

Article doi: 10.3791/51216
January 31st, 2014

Summary January 31st, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en utforming av eksperimenter metode som kan brukes til å bestemme og model påvirkning av transgene regulatoriske elementer, plantevekst og utvikling parametere og inkuberingsbetingelser på transient ekspresjon av monoklonale antistoffer og reporter proteiner i planter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter