Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Profilering av östrogenreglerade MicroRNAs i bröstcancerceller
 
Click here for the English version

Profilering av östrogenreglerade MicroRNAs i bröstcancerceller

Article DOI: 10.3791/51285-v 16:24 min February 21st, 2014
February 21st, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Molekylär signalering genom både östrogen och mikroRNA är avgörande för bröstcancerutveckling och tillväxt. Östrogen aktiverar östrogenreceptorer, som är transkriptionsfaktorer. Många transkriptionsfaktorer kan reglera uttrycket av microRNAs, och östrogenreglerade microRNAsna kan profileras med användning av olika storskaliga tekniker.

Tags

Medicine bröstcancer microRNAen östrogen östrogen-receptor microarray qPCR
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter