Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Rening av cystisk fibros transmembran konduktansregulator Protein Uttryckt i
 
Click here for the English version

Rening av cystisk fibros transmembran konduktansregulator Protein Uttryckt i

Article DOI: 10.3791/51447
May 10th, 2014

Chapters

Summary May 10th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Heterolog expression och rening av den cystisk fibros transmembran-(CFTR) är en betydande utmaning och begränsande faktorer vid utvecklingen av drogterapier för cystisk fibros. Detta protokoll beskriver två metoder för isolering av milligrammängder av CFTR lämpliga för funktionella och strukturella studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter