Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Utvinning av Venom og Venom Gland Microdissections fra Spiders for proteomikk og Transcriptomic Analyser
 
Click here for the English version

Utvinning av Venom og Venom Gland Microdissections fra Spiders for proteomikk og Transcriptomic Analyser

Article doi: 10.3791/51618
November 3rd, 2014

Summary November 3rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen gir en protokoll for utvinning av gift fra edderkopper som bruker elektrisk stimulering for å 1) gjennomføre proteomikk karakterisering, 2) stimulere gift kjertel genuttrykk, og 3) utføre funksjonelle studier av gift. Dette etterfølges av en beskrivelse av gift kjertel microdissections for genuttrykk studier.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter