Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bedöma Sekretorisk Kapacitet på bukspottskörteln acinarceller
 
Click here for the English version

Bedöma Sekretorisk Kapacitet på bukspottskörteln acinarceller

Article DOI: 10.3791/51799 09:52 min
August 28th, 2014

Chapters

Summary August 28th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Isolerade pankreas acini behåller sin in vivo morfologi och aktivitet och erbjuder kraftfulla sätt för att övervaka och manipulera utsöndring. Detta arbete visar hur acini kan isoleras från mus bukspottkörteln, och hur deras sekretoriska kapacitet kan bedömas.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter