Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Mycket effektiv Transfektion av mänskliga THP-1 makrofager från Nucleofection
 
Click here for the English version

Mycket effektiv Transfektion av mänskliga THP-1 makrofager från Nucleofection

Article DOI: 10.3791/51960
September 2nd, 2014

Chapters

Summary September 2nd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll utgör en effektiv och tillförlitlig metod för att transfektera humana THP-1 makrofager med siRNA eller plasmid-DNA genom elektroporering med hög transfektionseffektivitet bibehållen hög cell vitalitet och full makrofag förmåga till differentiering och polarisering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter