Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Eliciting og analyse af Male Mouse Ultrasonic Vocalization (USV) sange
 

Eliciting og analyse af Male Mouse Ultrasonic Vocalization (USV) sange

Article doi: 10.3791/54137
May 9th, 2017 Usage Statistics

Summary May 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mus producerer et komplekst multisyllabelt repertoire af ultralyd vocalizations (USVs). Disse USV'er anvendes i vid udstrækning som læsninger til neuropsykiatriske lidelser. Denne protokol beskriver nogle af de metoder, vi har lært og udviklet til konsekvent at fremkalde, indsamle og analysere de akustiske egenskaber og syntaksen af ​​musesange.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter