Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Framställning av Single-kohort kolonier och hormonbehandling av arbetsbin Analysera fysiologi associerad med Roll och / eller endokrina systemet
 
Click here for the English version

Framställning av Single-kohort kolonier och hormonbehandling av arbetsbin Analysera fysiologi associerad med Roll och / eller endokrina systemet

Article DOI: 10.3791/54240-v 08:53 min September 6th, 2016
September 6th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi vår detaljerade protokoll för framställning av en enda kohort honungs kolonier - ett användbart verktyg för att analysera rollen associerade arbetare fysiologi. Vi beskriver också detaljerade protokoll för behandling av arbetare med juvenil hormon och ekdyson att utvärdera medverkan av dessa hormoner i regleringen av arbetar beteende och / eller fysiologi.

Tags

Neurovetenskap honungsbinas arbetare arbetsfördelning single-cohort koloni sjuksköterska bin brådmogna hackar hormonbehandling ekdyson juvenil hormon QRT-PCR hypofarynxcancer körtel
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter