Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Isolering av perivaskulär multi Precursor cellpopulationer från Human hjärtvävnad
 
Click here for the English version

Isolering av perivaskulär multi Precursor cellpopulationer från Human hjärtvävnad

Article doi: 10.3791/54252
October 8th, 2016

Summary October 8th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Human hjärtvävnad hyser multi perivaskulära prekursor cellpopulationer som kan vara lämpliga för hjärtmuskelregenerering. Den teknik som beskrivs här gör det möjligt för den samtidiga isolering och rening av två multipotenta stromala cellpopulationer som är förknippade med nativa blodkärl, dvs. CD146 + CD34 - pericyter och CD34 + CD146 - adventitiala celler, från den mänskliga hjärtmuskeln.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter