Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Reaktionskinetik och Combustion Dynamics of I
 
Click here for the English version

Reaktionskinetik och Combustion Dynamics of I

Article DOI: 10.3791/54661
November 7th, 2016

Chapters

Summary November 7th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett protokoll för mätning flamhastigheter av en reaktiv blandning bestående av tetraiodine icke-oxid (I 4 O 9) och aluminium (Al) presenteras. En metod för att lösa reaktionskinetik med användning av differentialscanningkalorimetri (DSC) presenteras också. Det visade sig att jag 4 O 9 är 150% mer reaktiva än andra jod (V) oxider.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter