Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

This content is Open Access.

Protokoll för Microplastics Provtagning på havsytan och Provanalys
 
Click here for the English version

Protokoll för Microplastics Provtagning på havsytan och Provanalys

Article DOI: 10.3791/55161
December 16th, 2016

Chapters

Summary December 16th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokollet nedan beskriver metoden för: microplastics provtagning på havsytan, separation av mikroplast och kemisk identifiering av partiklar. Detta protokoll är i linje med rekommendationerna för microplastics övervakning offentliggjorts av MSFD tekniska gruppen på marint skräp.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter