Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kemiska analyser av vatten-hyses Fraktioner av råoljespill Använda TIMS-FT-ICR MS
 
Click here for the English version

Kemiska analyser av vatten-hyses Fraktioner av råoljespill Använda TIMS-FT-ICR MS

Article DOI: 10.3791/55352
March 3rd, 2017

Chapters

Summary March 3rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den låga energi vatten hyses fraktion (LEWAF) av råolja är en utmanande system för att analysera, eftersom tiden genomgår denna komplexa blandning kemiska omvandlingar. Detta protokoll illustrerar metoder för framställning av LEWAF provet och för att utföra foto bestrålning och kemisk analys av fångade jon rörlighet spektrometri-FT-ICR MS.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter