Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Nanopore DNA-sekvensering för gjorts Jordanalys
 
Click here for the English version

Nanopore DNA-sekvensering för gjorts Jordanalys

Article DOI: 10.3791/55979
December 14th, 2017

Chapters

Summary December 14th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nanopore teknik för sekvensering biomolekyler har breda tillämpningar inom life science, inklusive identifiering av patogener, mat säkerhetsövervakning, genomanalys, metagenomic miljöövervakning och karakterisering av bakteriell antibiotikaresistens. I denna artikel demonstreras förfarandet för gjorts jord DNA-sekvensering för artbestämning med hjälp av nanopore sekvensering teknik.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter