Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Torr Film fotoresist-baserade elektrokemiska mikroflödessystem Biosensor plattform
 
Click here for the English version

Torr Film fotoresist-baserade elektrokemiska mikroflödessystem Biosensor plattform: Enhet Fabrication, On-chip Assay förberedelse och systemdrift

Article DOI: 10.3791/56105
September 19th, 2017

Chapters

Summary September 19th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En mikroflödessystem biosensor plattform designades och dikta ihop användande låg kostnad torr film fotoresist teknik för snabb och känslig kvantifiering av olika analyter. Engångsbruk systemet möjliggör den elektrokemiska avläsningen av den-chip-orörlig enzymkopplad analyser med hjälp av den stop-flow tekniken.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter