Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Exakt, High-throughput analys av bakterietillväxt
 
Click here for the English version

Exakt, High-throughput analys av bakterietillväxt

Article DOI: 10.3791/56197-v 09:00 min September 19th, 2017
September 19th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kvantitativ utvärdering av bakteriell tillväxt är nödvändig för att förstå mikrobiell fysiologi som system-nivå fenomen. Ett protokoll för experimentell manipulation och en analytisk metod introduceras, vilket möjliggör precisa, hög genomströmning analys av bakterietillväxt, som är en viktig fråga av intresse i systembiologi.

Tags

Mikrobiologi problemet 127 bakterietillväxt tillväxtkurva tillväxttakt cell densiteten hög genomströmning microplate reader plattan med 96 brunnar Escherichia coli
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter