Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Analys med hög genomströmning av icke-fotokemisk släckning i grödor med hjälp av pulsamplitudmodulerad klorofyllfluorometri
 
Click here for the English version

Analys med hög genomströmning av icke-fotokemisk släckning i grödor med hjälp av pulsamplitudmodulerad klorofyllfluorometri

Article DOI: 10.3791/63485-v 10:08 min July 6th, 2022
July 6th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokollet introducerar en högkapacitetsmetod för att mäta avslappningen av icke-fotokemisk släckning genom pulsamplitudmodulerad klorofyllfluorometri. Metoden tillämpas på fältodlad Glycine max och kan anpassas till andra arter för att screena för genetisk mångfald eller avelspopulationer.

Transcript

Tags

Biologi nummer 185
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter