Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Identifiering av skelettmuskulaturen satellit celler genom immunofluorescens med Pax7 och Laminin antikroppar
 
Click here for the English version

Identifiering av skelettmuskulaturen satellit celler genom immunofluorescens med Pax7 och Laminin antikroppar

Article doi: 10.3791/57212
April 19th, 2018

Summary April 19th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Exakt identifiering av satellit celler är viktigt för att studera deras funktioner under olika fysiologiska och patologiska förhållanden. Denna artikel presenterar ett protokoll för att identifiera satellit celler på vuxen skelettmuskulatur sektioner av immunofluorescens-baserade färgning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter