Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Anpassning av mikroelektrod Array teknik för studier av anestesi-inducerad neurotoxicitet i intakt Nasse hjärnan
 
Click here for the English version

Anpassning av mikroelektrod Array teknik för studier av anestesi-inducerad neurotoxicitet i intakt Nasse hjärnan

Article DOI: 10.3791/57391 08:23 min
May 12th, 2018

Chapters

Summary May 12th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna studie undersöker roman användningen av enzym-baserade mikroelektrod array (MEA) teknik för att övervaka i vivo signalsubstans aktivitet hos smågrisar. Hypotesen var att glutamat dysreglering bidrar till mekanismen av bedövningsmedel neurotoxicitet. Här presenterar vi ett protokoll för att anpassa MEA teknik för att studera mekanismen för anestesi-inducerad neurotoxicitet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter