Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Analysera dynamiska proteinkomplex monterat på och släppt från Biolayer interferometri Biosensor med hjälp av masspektrometri och elektronmikroskopi
 
Click here for the English version

Analysera dynamiska proteinkomplex monterat på och släppt från Biolayer interferometri Biosensor med hjälp av masspektrometri och elektronmikroskopi

Article doi: 10.3791/57902
August 6th, 2018

Summary August 6th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att övervaka montering och demontering av mjältbrand toxin använder biolayer interferometry (BLI). Efter montering/demontering på biosensor ytan, de stora proteinkomplex frigörs från ytan för visualisering och identifiering av komponenter av komplex med elektronmikroskopi och masspektrometri, respektive.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter