Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Pore-skala Imaging och karakterisering av kolväte reservoar Rock Vätbarheten på markytan förhållanden med hjälp av röntgen mikrotomografi
 
Click here for the English version

Pore-skala Imaging och karakterisering av kolväte reservoar Rock Vätbarheten på markytan förhållanden med hjälp av röntgen mikrotomografi

Article DOI: 10.3791/57915
October 21st, 2018

Chapters

Summary October 21st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll presenteras för att karakterisera komplexa vätning villkoren i en ogenomskinlig poröst medium (kolväte reservoar rock) med hjälp av tredimensionella bilder erhålls genom röntgen mikrotomografi på markytan villkor.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter