Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Hepatosit Pluripotent kök hücreler hücreleri gibi yarı otomatik üretimi
 
Click here for the English version

Hepatosit Pluripotent kök hücreler hücreleri gibi yarı otomatik üretimi

Article doi: 10.3791/57995
July 27th, 2018

Summary July 27th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu iletişim kuralı insan pluripotent kök hücreler 96 iyi plaka kartvizitlere hepatosit benzeri hücreleri üretmek için yarı otomatik bir yaklaşımı açıklar. Bu hızlı ve uygun maliyetli, hepatosit benzeri hücreler temel ve uygulamalı insan araştırma için toplu halde üretim kalite güvence sağlayan işlemdir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter