Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

En ny Ex Vivo -modell för utvärdering av endoskopisk submukosala injektion Material prestanda
 
Click here for the English version

En ny Ex Vivo -modell för utvärdering av endoskopisk submukosala injektion Material prestanda

Article doi: 10.3791/58029
October 19th, 2018

Summary October 19th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi utvecklat en ny ex vivo -modell som gäller konstant spänning svin gastric preparatet. Denna utveckling gjorde det möjligt att utvärdera (höjd och längd submukosala höjden) olika SIMs korrekt.  Detaljerade inställningar metodiken för denna nya modell förklaras.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter