Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ytan funktionalisering av belägga med metall-organiska ramar för förbättrad fuktbeständighet
 
Click here for the English version

Ytan funktionalisering av belägga med metall-organiska ramar för förbättrad fuktbeständighet

Article DOI: 10.3791/58052
September 5th, 2018

Chapters

Summary September 5th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Robusta funktionella katekol beläggningar producerades i ett steg genom direkta reaktion av det material som kallas HKUST med syntetiska katekoler under anaeroba förhållanden. Bildandet av homogena beläggningar som omger hela kristallen tillskrivs biomimetiska katalytiska aktiviteten av Cu(II) dimerer på den yttre ytan av kristallerna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter