Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Genetiske kodingen for en ikke-kanoniske aminosyre for generering av antistoff-stoff Conjugates gjennom en rask Bioorthogonal reaksjon
 
Click here for the English version

Genetiske kodingen for en ikke-kanoniske aminosyre for generering av antistoff-stoff Conjugates gjennom en rask Bioorthogonal reaksjon

Article DOI: 10.3791/58066
September 14th, 2018

Chapters

Summary September 14th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Innlemme en cyclopropene derivat av lysin i antistoffer kan områdespesifikke, rask og effektiv sammenhengen av tetrazine-bærende molekyler å generere antistoff-stoff conjugates.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter